јмбициите на »ран:  олко близо е “ехеран до създаване на €дрено оръжие?

¬ъздушен удар ще забави, но н€ма да унищожи €дрената му програмата
18 апр 2024 21:00, јниси€ »ванова
45
јмбициите на »ран:  олко близо е “ехеран до създаване на €дрено оръжие?
—нимка: Ѕ√Ќ≈—/EPA

≈скалиращи€т конфликт между »ран и »зраел отново насочи вниманието на света към €дрените амбиции на »сл€мската република и към това дали те ѝ дават възможност да изстрел€ атомно оръжие. »ран започна да увеличава производството на €дрени материали през последните години, след като —јў се оттеглиха от сделката, по силата на ко€то “ехеран ограничаваше €дрените си дейности в зам€на на облекчаване на санкциите. ƒнес той веро€тно ще може да произведе необходими€ за една бомба обогатен уран за по-малко от седмица. ¬се пак ще тр€бва да овладее и процеса на обогат€ване на €дреното вещество, за да произведе действащо устройство, способно да порази отдалечена цел.

1.  акво е направил »ран, за да събере съставките на бомба?

¬ рамките на историческото споразумение от 2015 г. “ехеран се ангажира, че в продължение на 15 години н€ма да обогат€ва уран над 3,7 % - концентраци€та на дел€щи€ се изотоп уран-235, необходим за €дрените електроцентрали. “ой също така обеща да ограничи запасите си от обогатен уран до 300 килограма, или около 3% от количеството, което притежаваше преди сключването на споразумението.

—поред инспекторите на ћеждународната агенци€ за атомна енерги€ »ран е спазвал услови€та на това споразумение, когато през 2018 г. —јў се оттеглиха от сделката при тогавашни€ президент ƒоналд “ръмп.  ъм онзи момент ограничени€та върху усили€та на »ран за обогат€ване на атомни материали означаваха, че щеше да му е необходима една година, за да произведе достатъчно количество €дрен материал за създаване на €дрено оръжие.

ќт една година след като —јў напуснаха споразумението и отново наложиха санкции - лишавайки »ран от обещаните икономически ползи от сделката - “ехеран започна отново да разгръща програмата си. “ой натрупа достатъчно обогатен уран, за да конструира н€колко бомби, ако лидерите му решат да пречист€т тежки€ метал до нивото от 90%, което обикновено се използва в оръжи€та. Ќещо повече, той не само се върна към обогат€ването до 20%, но за първи път напредна до 60% - ниво на чистота, което според ћјј≈ е технически неразличимо от оръжейното €дрено гориво.

Ќарастващите €дрени запаси на »ран. «апасите от 20% обогатен уран са се увеличили със 145 кг през последното тримесечие

2. «ащо обогат€ването е толкова важно?

ѕолучаването на материала, необходим за предизвикване на атомно делене, е най-трудната стъпка в процеса на производство на €дрена енерги€ или бомби. ƒържавите тр€бва да разработ€т промишлена инфраструктура за производство на изотопи на уран-235, които съставл€ват по-малко от 1% от матери€та в урановата руда, но са ключови за поддържането на верижна реакци€ на делене.

«а отдел€нето на материала се използват хил€ди центрофуги, които се върт€т със свръхзвукова скорост. ћјј≈ следи промените в запасите от уран в света на ниво грам, за да гарантира, че той не се отклон€ва за оръжи€.

»ран винаги е твърд€л, че се стреми към €дрена енерги€, а не към €дрени оръжи€, но световните сили се усъмниха в това твърдение.

»ран е изградил укрепени със стомана подземни съоръжени€ в двата си основни обекта за обогат€ване на уран във ‘ордо и Ќатанз, което ги прави по-трудни за пораз€ване при въздушен удар.

3.  акво още е необходимо на »ран, за да може да изстрел€ €дрено оръжие?

¬ допълнение към €дрени€ материал има и механизъм за бомба и средства за нейното достав€не. ¬еро€тно »ран вече разполага с техническо ноу-хау за производство на просто имплозивно устройство със сглоб€ване на оръжие като това, което —јў хвърлиха над ’ирошима през 1945 г. «а да го изпрати, ирански пилот би тр€бвало да оцелее при навлизане във вражеска територи€. јлтернативно, оборудването би могло да бъде доставено в контейнер, транспортиран по суша или натоварен на борда на кораб.

«а да нанесе удар по отдалечена цел, »ран се нуждае от бойна глава, ко€то да е достатъчно малка, за да се качи на върха на една от балистичните му ракети и да може да оцелее при навлизане в земната атмосфера. ƒо 2003 г. »ран провежда проучвани€ как да сглоби такова устройство. —поред доклади на американското разузнаване »ран веро€тно не е възобновил тези проучвани€. ќценките за времето, което може да е необходимо на »ран, за да завърши необходимата работа, варират от четири месеца до две години. Ќай-мощната балистична ракета на »ран е с приблизителен обсег до 5 000 км, което прави ц€ла ≈вропа достъпна.

4. ћоже ли »зраел да атакува €дрените съоръжени€ на »ран?  

»зраел отдавна см€та възможността за €дрено въоръжен »ран за екзистенциален риск и се стреми да ограничи €дрените му амбиции със сила. Ўироко разпространено е мнението, че той стои зад убийството в “ехеран на шестима ирански €дрени учени от 2010 г. насам и зад н€колко нападени€ срещу €дрени обекти в »ран.

»зраелски официални лица неведнъж са намеквали, че ако »ран достигне ръба на оръжейни€ си потенциал, те ще атакуват €дрената му програма, използвайки въздушна сила. —траната изпробва плановете за атака по време на така наречената симулаци€ на война "ќгнените колесници" през 2022 г.

¬ъпреки че »зраел успешно унищожи стро€щ се иракски реактор през 1981 г. и бомбардира предполагаем сирийски €дрен обект през 2007 г., предизвикателствата, които постав€ »ран, са значително по-големи. —ъоръжени€та му са толкова многобройни, че служители на разузнаването предупреждават, че един удар може само да забави, а не да унищожи способността на »ран да сглоби технологиите, необходими за производството на €дрено оръжие.

Ќа 13 април »ран за първи път изстрел€ конвенционални оръжи€ срещу »зраел от собствената си територи€. »зраел обмисл€ше как да отвърне на удара с безпилотни самолети и ракети - почти всички от които успешно отблъсна - и световните лидери го призоваха да не ескалира конфликта, припомн€ Bloomberg TV Bulgaria.  

√енерални€т директор на ћеждународната агенци€ за атомна енерги€ (ћјј≈) –афаел √роси за€ви, че »ран временно е затворил €дрените си съоръжени€ като м€рка за сигурност след нападението над »зраел. “ой за€ви, че винаги е бил обезпокоен от възможността за израелско нападение срещу иранските €дрени обекти, и призова за "изключителна сдържаност".

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


45
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
37
0
 
2
 
! ќтговори
√нусните преди 1 месец
 равари и евреи настървиха света за все повече производство на €дрени бойни глави!
36
0
 
2
 
! ќтговори
ѕутин ¬ладимиров преди 1 месец
„алмалиите скоро ще €дат хурката!
35
1
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
«а всеки случай евреите да не се отвар€т много много.
34
2
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
—еверна  оре€ вече им продаде 20 атомни бомби за 5 милиарда долара. »ран вече заплашва »зраел с €дрен удар, а —еверна  оре€ с парите започна строителство на нови 50 000 жилища за гражданите си.
33
2
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
»ран от много години е в при€телски взаимоотношени€ със —еверна  оре€ и заедно разработват ракетни оръжи€. ѕодозирам, че н€ма да е проблем да си купи от там н€колко €дрени зар€ди, ако положението го наложи.
32
1
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒано да е много близо и дажа да има вече, за да не се самозабра »зраел. ≈вреите са много ербап с такива за които см€та, че не могат да отвърнат, а и със —јў зад гърба. јко »ран има €дрено оръжие н€ма са толкова наострени.
31
2
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
»ран обогат€ва уран за €дренната енергетика , който владее технологи€та да обогати уран , като гориво - едва ли е далеч от производството на €дренно оръжиеЌе е €сно дали иран не разполага вече с такова в н€кой от многото си €дренни обекти и научно изслвдователски центрове
30
7
 
5
 
! ќтговори
–уси€ уби√аза и »ран преди 1 месец
ћаниаците от  ремъл си играха с огън€ и подпалиха чергата на Ѕ–» —.  итай загуби милиарди заради войната. –азвитите държави привличат специалисти. –уси€ прогони инвеститори и н€колко милиона високо квалифицирани граждани. јрабските държави не жела€т да воюват заради проблемите на –уси€ с ”крайна. ѕ–ќ‘≈—ќ–Џ“ ќ“ ѕ≈ »Ќ— »я ”Ќ»¬≈–—»“≈“ ‘≈Ќ …”… ƒ«≈Ќ, ƒ»–≈ “ќ– Ќј ÷≈Ќ“Џ–ј «ј »«—Ћ≈ƒ¬јЌ≈ Ќј –”—»я » ÷≈Ќ“–јЋЌј ј«»я ѕ–≈ƒ— ј«ј  –ј’ј Ќј –”—»я ! «јўќ“ќ –”—»я Ќ≈ ÷≈Ќ» „ќ¬≈ ј, ƒ¬»√ј“≈Ћ Ќј ѕ–ќ√–≈—ј !
29
7
 
4
 
! ќтговори
Ѕългарин преди 1 месец
» 1 евро да заложиш и 1 милион евро да заложи, все ще загубиш! »ран, н€ма атомно оръжие и никога н€ма да има!  амо ли руснаците да им го даде! “ова е супер несериозно, кой ти дава атомна бомба за дронче????? »ран се опита да сплаши »зраел, но по скоро се получи, комична ситуаци€! ¬ момента цели€т арабски св€т са в супер паника, »зраел да не вземе да отвърне на тази смешна провокаци€, че да не стане като в √аза! ¬сичко що мърда под ножа!
28
4
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
јмбиции казвате аз слагам 1000 евра че »ран вече има атомно оръжие и руснаците са му го предоставили в зам€на на безпилотниците които придобиват от т€х .Ќ€кои да иска да се обзалоци за противното?
27
2
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
јмбициите на »ран са като на бате  ими... ти€ му показаха, железни€ купол, за €дрените да не говорим, още над »ран са блокирани. “ова беше само показно спр€мо »зраел. » към джудите също.
26
2
 
0
 
! ќтговори
ћерзанов преди 1 месец
»зпар€ването да се чете като възпирането, речника ми го е редактирал.
25
5
 
11
 
! ќтговори
ћерзанов преди 1 месец
≈динствени€ начин за постигане на мир в близки€ изток и изпар€ването на »зраел е този - »ран, или друга държава от региона, да има €дрено оръжие, за да създаде паритет. “огава »зраел сериозно би се замислил дали ще нанас€ удари с ракети по посолства и дали ще продължи да убива араби за добро утро. ясно е, че ≈вропа н€ма да помогне на арабските държави, напротив, те вс€чески подкреп€т еврейски€ агресор.
24
1
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо јнонимен 18 - »зраел € отблъскват. » кога се събуждаш - краката ти отвити :)
23
2
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
»ран е много възможно да има вече €дрено оръжие, отколкото да н€ма. “ака че за "хегемона" в Ѕ» е добре да внимава.
22
4
 
7
 
! ќтговори
ј€толаха преди 1 месец
»ран вече има €дрено оръжие! ћќ—јƒ го знае! »наче »зраел щеше да отвърне на удара!
21
5
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
Ќа »ран му тр€бва €дрено оръжие ,най вече да се пази от  раварите искат петрола.
20
5
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
”спех на »ран!
19
1
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
јмбици€та на мисирката: ще пиша лъжи глупости и простотии на килограм. Ќикой н€ма да ме вини и никой н€ма да се усети, защото ще ревна пред нпо че да лъжа за пари е свобода на словото.
18
5
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
»ран м€тат атомна бомба на »зраел. »зраел € отблъскват. »ран казва сори само тествахме.