»зпит по математика за кандидат-студенти в —офийски€ университет

“ой е писмен, продължава четири астрономически часа и от 2022 г. е в нов формат
6
»зпит по математика за кандидат-студенти  в —офийски€ университет
—нимка: Ѕ√Ќ≈—

»зпити по математика за кандидат-студенти ще се състо€т на 7 април в —офийски€ университет "—в.  лимент ќхридски", съобщават от висшето училище.

»зпитът по математика е с начален час 9.00 ч. »зпитът е писмен, продължава четири астрономически часа и от 2022 г. е в нов формат. ¬ изпита ще има десет задачи с избираем отговор от четири възможности, като кандидат-студентът отбел€зва със знак ’ кръгчето с буквата на съответни€ отговор. ўе има и две задачи с отворен отговор, при които кандидат-студентът записва само отговора на задачата на съответни€ ред в листа за отговори. ¬ключени са и четири задачи с ц€лостно решение.  андидат-студентът излага решени€та на задачите в свитъка за решени€, като тр€бва да се стреми да изложи решени€та на задачите пълно, кратко и €сно, използвайки въведената в училище математическа символика.

Ќеобходимо е решението на вс€ка задача да съдържа кратки обосновки и об€снени€ за означени€та, и въз основа на кои теореми, аксиоми или определени€ са извършени съответните доказателства, пресм€тани€, построени€ и изводи.

ѕри решаването на гол€ма част от задачите се използват знани€ от различни теми на програмата по математика за задължителна подготовка. ƒве от задачите с избираем отговор и една от тези с ц€лостно решение могат да съдържат елементи от материала за профилирана подготовка в 11-и и 12-и клас. –ешаването на задачите не предполага използването на помощни изчислителни средства.

ѕисмената работа се оцен€ва по в€рно отбел€заните отговори на задачите с избираем отговор, правилните отговори на задачите със свободен отговор, както и от решени€та на задачите с ц€лостно решение, изложени в беловата и по изключение в черновата, ако кандидат-студентът изрично е посочил м€стото им там.  андидат-студентите номерират задължително поотделно беловата и черновата си.

¬ъзможно е н€кои задачи на конкурсната тема да допускат по н€колко начина на решаване. –азличните начини за решаване се оцен€ват еднакво. ќсвен това, ако на писмени€ изпит кандидат-студентът реши дадена задача по повече от един начин, зачита се само един от т€х.

Ќа изпита се допуска използването на химикалки (пишещи синьо), черен молив, лини€, триъгълник, пергел и гума. Ќе се разрешава ползването на калкулатори, електронни устройства и преносими компютри.

—калата за оцен€ване позвол€ва да се получи оценка "ќтличен 6" само със знани€ по задължителна подготовка.

»зпит по биологи€ ще започне в от 14.30 ч. »зпитът е писмен, продължава четири и половина астрономически часа. —ъстои се от два компонента.  омпонент 1 се оцен€ва с числова оценка по шестобална система. “ази числова оценка се използва за балообразуваща за всички кандидатстващи с изпит по биологи€ в —”.  омпонент 2 е задължителен само за кандидатите за специалност "ћедицина" във висшето училище.

ѕърви€т компонент представл€ва тест и е задължителен за всички кандидат-студенти, полагащи изпит по биологи€. ќценката от компонент 1 е основното цифрово изражение на резултатите от изпита по биологи€. “естът се състои в решаване на 60 тестови задачи, които включват материал от осми, девети и десети клас. «адачите ще бъдат в два формата: множествен избор с н€колко алтернативи, но с един верен отговор и структуриран отговор. “е цел€т кандидатстващите да покажат фактически знани€ по биологи€, както и основни логически и аналитични умени€.

¬тори€т компонент на изпита по биологи€ е задължителен за кандидат-студенти за специалност "ћедицина" в ћедицински€ факултет на —офийски€ университет. ƒо участие в балообразуването и класирането за специалността се допускат само кандидат-студентите, получили "ƒј" именно на този компонент.

 омпонент 2 включва кратки, точни и изчерпателни отговори на четири въпроса от учебни€ материал, които могат да съдържат освен отворен отговор, означаване на схема и попълване на таблица.

 андидатстудентски€т изпит по биологи€ се основава на държавните образователни изисквани€ на учебната програма по Ѕиологи€ и здравно образование, одобрена от ћинистерството на образованието и науката за 8-и, 9-и и 10-и клас на —редните общообразователни училища, залегнала в учебниците, издадени след 2017 г. ѕри подготовката за изпитната програма е препоръчително да се използват учебниците, одобрени от ћќЌ, които са препоръчани в програмата от справочника, и са посочени като литература.


 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


6
ќще по темата: изпит
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
5
2
 
4
 
! ќтговори
тоти преди 1 месец
¬сичко е да се набутат нашите с парите...да живее корупци€та и нашите хора !!
4
2
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
“ри изпита за 200 марки и 1 прасе :)))
3
2
 
9
 
! ќтговори
»нженер преди 1 месец
ќт 50 хил€ди се €виха 200
2
5
 
8
 
! ќтговори
¬тора производна преди 1 месец
«ащото н€как тр€бва да се прикрие че половината ще плат€т подкуп и ще си куп€т и дипломата, накра€ н€кой ще им подари участие в тв игра и ще им лъсне липсата на обща култура и елементарни знани€.
1
5
 
11
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
» това е новина, защото?