»стории с поука Ц комикс показва на децата как да се паз€т в интернет

ѕопул€рни инфлуенсъри влизат в ролите на комикс герои в образователната инициатива Digital Scouts и отправ€т важни послани€ за безопасното сърфиране онлайн
—понсорирано съдържание | ќбновена: 20 юни 2024 17:06 | 20 юни 2024 17:05, јлександър ѕопов
»стории с поука Ц комикс показва на децата как да се паз€т в интернет

”ченето чрез игри се утвърждава като ефективен метод за ангажиране на децата и създаване на прежив€вани€, които спомагат за по-лесното усво€ване на нови знани€. ќсвен удовлетворение от решаването на поставената задача, те стимулират креативността и критичното мислене. “ози подход се възприема още по-добре, когато има вплетена истори€ – т€ подсилва ангажираността на младежите и провокира различни емоции у т€х.

¬ъзможностите за игровизаци€ позвол€ват теми като безопасността в интернет да получат необходимото внимание от подрастващите. ѕример за това е кампани€та Digital Scouts. »нициативата на Yettel в партньорство с Ќационални€ център за безопасен интернет превръща уроците за сигурността онлайн в забавни игри и предизвикателства, като същевременно предава важни послани€ на младежите. ¬ седмото издание на кампани€та попул€рни инфлуенсъри влизат в ролите на комикс герои и чрез примери от реални ситуации показват на децата как да се паз€т в интернет. »люстрациите на поучителните истории са дело на Ќеда ћалчева, известна със своите забавни рисунки за децата и родителството.

√лавните герои в кампани€та са јнтони€ —арафова, ѕетър Ѕайков, ’ристина √еоргиева, яница ћихайлова и  ристи€н Ќиколов. “е се озовават в четири различни ситуации и със собствени€ си пример насърчават отговорното поведение във виртуални€ св€т. »сториите зас€гат теми, по които децата и тийнейджърите се чувстват у€звими в интернет. ќт 17 до 24 юни в попул€рните сред младежите социални медии - Instagram, TikTok и YouTube, героите на комиксите помагат на тийнейджърите да се превърнат в истински „дигитални скаути“.

Ќеподход€щото съдържание е вредно за психичното здраве на децата

¬иртуалните игри, макар и предназначени за деца, могат да изложат подрастващите на неподход€що съдържание.  акто например се случва с истори€та, в ко€то попадат ’ристина и яница. “е съветват децата да се обърнат към родителите си или друг възрастен, ако попаднат на подобни материали, докато игра€т или сърфират в интернет. —мущаващото съдържание, като кадри с насилие или сексуални сцени, крие рискове за психичното и емоционално здраве на подрастващите.

¬с€ко действие в интернет остав€ дигитална следа


¬тората истори€ обръща внимание на дигитални€ отпечатък, който всеки потребител остав€ в интернет, и напомн€ на децата, че тр€бва да внимават какво сподел€т онлайн. јнтони€, един от героите в комикса, съветва младежите да не изпращат снимки и лична информаци€ на непознати, защото това може да ги изложи на различни рискове като кибертормоз, измами и злоупотреби. Ќеподход€щото поведение онлайн може да доведе и до загуба на при€тели и доверие сред връстниците.


‘ишинг имейлите наподоб€ват съобщени€ от легитимни източници  

 ак тр€бва да реагират децата, ако получат имейл, че профилът им в Instagram е хакнат и за да го активират, тр€бва да въведат потребителското си име и парола на посочени€ линк? “ози сценарий описва истори€та за фишинг измамите, в ко€то участва ѕетър. “ой учи децата никога да не сподел€т лична информаци€ и да провер€ват добре подател€ на съобщени€та, които получават, особено ако от т€х се изисква да въвеждат данни за акаунтите си.

√ейминг културата показва виртуални уроци с реална полза
 
√ейминг културата е необ€тен св€т със свои правила, които изискват уважение, толерантност, честна и отборна игра. —лучва се обаче те да бъдат нарушени. «атова целта на ситуаци€та, в ко€то попада  ристи€н, е да насърчава толерантно и уважително поведение по време на игра. √ейминг светът показва на младежите две основни прежив€вани€ в реални€ живот – загубата и победата, които предизвикват различни и силни емоции у играчите. ќнлайн игрите могат да разви€т в подрастващите умени€ да канализират тези емоции по ефективен начин.

 ампани€та Digital Scouts е част от ц€лостната програма на Yettel „Ѕезопасен интернет и развитие на дигиталните умен舓, залегнала като приоритет в стратеги€та за устойчиво развитие на компани€та. ¬ не€ телекомът си постав€ за цел вс€ка година да ангажира с послани€та за сигурно сърфиране в интернет 40 000 деца и младежи и да помогне на 10 000 души да подобр€т дигиталните си умени€. ј през 2023 г. компани€та усп€ва да надгради познани€та на общо над 60 хил. души за света на интернет.