29% от »“-ата в Ѕългари€ са жени, най-много в ≈вропа

ѕочти половината от компаниите изпитват затруднени€ при набирането на персонал
86
29% от »“-ата в Ѕългари€ са жени, най-много в ≈вропа
—нимка: Pixabay

—поред ƒоклада за глобалните различи€ между половете за 2023 г. на —ветовни€ икономически форум представителството на жените в технологичната, информационната и медийната индустри€ е отбел€зало значителен ръст от 2016 г. насам, като се е увеличило с 0,94 на сто. ¬ Ѕългари€ жените представл€ват 28,9 на сто от специалистите по информационни и комуникационни технологии (» “) през 2022 г. - най-високи€т д€л сред държавите-членки на ≈—. “ова съобщиха от компани€та за подбор на персонал в ≈вропа "√рафтън".

√лобалното проучване е проведено в 13 държави (Ѕразили€,  итай, ‘ранци€, √ермани€, »нди€, »тали€, ѕолша, ѕортугали€, –умъни€, »спани€, “урци€, —јў и ќбединеното кралство) с участието на 5000 представители на компании на възраст между 18 и 65 години, включително лица, вземащи решени€, мениджъри човешки ресурси, »“ служители и др. “о обхваща 5000 професионалисти от множество сектори, с цел да разбере как те възприемат различните индустрии. »“ продължава да бъде най-бързо развиващата се индустри€ в света и тази тенденци€ ще продължи със сигурност и в обозримото бъдеще. ƒанните показват, че »“ излиза пред други сектори, които предлагат висок потенциал за печалба, като например сферата на финансовите услуги.

ѕоради бързото развитие на новите технологии необходимите умени€ за гол€м процент от работните места значително са се променили от 2015 г. насам, като се очаква този брой да достигне най-малко 65 на сто до 2030 г. “ези нови умени€ ще позвол€т на бизнеса да извлече повече от иновациите, които използва, като същевременно обаче и оползотвор€ва по-добре човешките способности в своите екипи.

¬ъпреки значителни€ брой съкращени€, настъпили през 2023 г., търсенето на технологични таланти продължава, като прогнозата за 2024 г. е по-оптимистична. “ърсенето ще е най-засилено особено в по-малките предпри€ти€ и индустриите извън технологични€ сектор, сочи проучването.

Ќай-търсените работни роли се вли€€т от развитието на технологиите и дигитализаци€та, но и от устойчивостта. —пециалистите по изкуствен интелект и машинно обучение (+40 на сто) са начело в списъка на бързо развиващите се работни места. Ќо техническите умени€ не са единствени€т важен критерий за наемане през 2023 г. — нарастването на дистанционната работа и повишени€ фокус върху съпричастността към клиентите, за много фирми предимство са когнитивните и управленските умени€, както и личната ефективност и екипната работа. јналитичното мислене е най-цененото меко умение, следвано от творческото мислене, гъвкавостта, мотиваци€та и любопитството. “ърсенето на хора с чиновнически или секретарски роли, като банковите касиери, пощенските служби, се очаква да намалее най-бързо.

ѕочти половината от компаниите изпитват затруднени€ при набирането на персонал за напреднали дигитални умени€. 47,3 на сто от интервюираните компании съобщават, че "дон€къде" или "до гол€ма степен" са срещнали трудности при намирането на персонал с напреднали дигитални умени€. ¬ »нди€ (60,6 на сто), »тали€ (54,6 на сто) и »спани€ (52,9 на сто) изпитват най-големи затруднени€ при набирането на такъв персонал. ќбединеното кралство има най-гол€м брой компании (21,6 на сто), които за€в€ват, че изобщо н€мат проблеми с набирането на персонал за напреднали дигитални умени€.

Ќа въпроса на интервюираните професионалисти в кой сектор предпочитат да работ€т, респондентите най-често дават като отговор »“. ѕроучването показва, че информационните технологии излизат пред други сектори, които предлагат висок потенциал за печалба, като например сферата на финансовите услуги. »“ е най-попул€рни€т избор за работа в ѕолша, ѕортугали€, Ѕразили€ и –умъни€.

ƒоходът (49 на сто) и балансът между професионални€ и лични€ живот (31,2 на сто) и кариерното израстване (25,3 на сто) са най-важните приоритети за респондентите на проучването. √ъвкавите форми на работа са един от петте най-важни приоритета за »“ специалистите, които търс€т нова работа. ƒокато процентът на изц€ло дистанционна работна сила е спаднал драстично след пандеми€та, хибридната работа става все по-попул€рна – 39 на сто от новонаетите ще се присъедин€т към екипи с хибриден начин на работа.

«а всички поколени€ служители доходите остават основен приоритет. ѕоколението Z високо цени възможностите за кариерно развитие, качеството на работната среда и работодателската марка. ћилениалите дават предимство на баланса между професионални€ и лични€ живот, сигурността на работното м€сто, репутаци€та на индустри€та и взаимоотношени€та с колегите си.

» все пак »“ служителите имат по-гол€мо удовлетворение от работата си от професионалистите в другите индустрии. »“ изглежда е секторът, предлагащ най-гол€ма удовлетвореност от работата, със средна оценка от 8,4/10 от души, работещи в индустри€та, предаде Ѕ“ј.

Gi Group представи данните за нивото на заплащане в 20 държави в ≈вропа и света, сред които попада и Ѕългари€ в обобщен документ. ѕроучването обхваща Ѕългари€, Ѕразили€,  итай, „ехи€, ≈стони€, ‘ранци€, √ермани€, ”нгари€, »нди€, »тали€, Ћитва, ѕолша, ѕортугали€, –умъни€, —ърби€, —ловаки€, Ўвейцари€, »спани€, “урци€, ќбединеното кралство. ѕроучването представ€ годишните заплати на професионалистите на посто€нен трудов договор. ƒанните включват информаци€ за разнообразни позиции в разработването и поддържането на софтуер и софтуерни продукти.

—ред най-високо платените »“ позиции се класират тези, свързани с разработването на софтуер.  ъм т€х се причисл€ват Java Developer, Full Stack Developer (Java/JS), C#/.NET Developer, Embedded C/C++ Developer, Python Developer и Software Development Manager. —редната заплата на професионалистите в Ѕългари€ в тази сфера е 55 400 евро на година.

ѕозици€та Software Development Manager класира страната ни на второ м€сто сред съседните ни държави - –умъни€, —ърби€ и “урци€, като северната ни съседка заема челното м€сто. “ам заплатите варират между 73 500 и 97 800 евро годишно, докато в Ѕългари€ са между 48 000 и 96 000 евро годишно. ” нас след т€х се нареждат Java developer-ите, чи€то заплата е между 34 800 и 84 000 евро годишно.

¬ световен мащаб √ермани€ държи челните места по заплати на »“ специалисти, като там Software Development Manager взима между 70 000 и 180 000 евро на година. »нди€ е в дъното на класаци€та, там същи€т професионалист получава от 11 100 до 27 800 евро годишна заплата. ¬ Ўвейцари€ специалистите в тази област получават 58 800 и 98 000.

Ѕългари€ е на второ м€сто и в най-ниско платени€ сегмент – техническата поддръжка. —пециалистите тук средно взимат 16 800 евро на година, малко по-малко от лидера на Ѕалканите – —ърби€, където средната годишна заплата в сферата е 17 000 евро.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


86
ќще по темата: технологии»“
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
75
0
 
1
 
! ќтговори
ьаьаьаьа преди 1 месец
ќбиколил съм много компании, но мога да кажа, че са едва 5-10% макс ,но ако броим секретарките, троловете по маркетин в facebook ,... които ползват компютър и windows може да са над 29% и ако сложим и телефоните ,защото и там има информаци€ и техноллогии да се ползват, тогава стават 99-100%. “оест всички жени освен баба ми ползват телефони и са от »“ бранша
74
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
»маме най-високи€ д€л жени »“ специалисти в ≈—. “ака е не защото българските жени са по умни отколкото в ≈—, а защото българските мъже са значително по-глyпави.
73
1
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ќт сайта на √и √руп "—ъжал€ваме, но н€ма резултати от търсенето. ћол€, опитайте отново." ¬ джобс бе ге в техни об€ви н€ма заплата по-висока от 4000 бруто. » почти н€мат IT об€ви. ≈ къде е истината и кого устройва тази стати€?!?
72
1
 
14
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
≈то € истината. Ќе са 29, а са 2.9% жени програмискти и дурги »“. —лужителка в »“ компани€ може да е както HR-ка, така и юрист консулт. ¬с€ка компани€, ко€то твърди, че наема масово жени за »“ позиции, го прави с цел, да си качи ESG рейтинга и да избегне неблагопри€тен PR, който най-чесот идва от конкурентите им. ј и да 65. е долен *** и хомосексуалист, чийто баща, каквото и да му казва, не го обича :)
71
4
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒженъдр безподен, ако си работодател и си в »“ сферата, жела€ ти 70% жени програмисти и поне 30 различни пола и н€колко педофила, да ти напомн€т за детските ти годни.
70
2
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо јнонимен 65 - „акай, чакйа малко .. искаш да ти отговар€ и да ти об€сн€вам, а сега се об€ваваш за поедител? "∆алко подобие на човек." - KY4 ќ долнопрабна, ще ти изтъгна гръкл€на и ще нахрана€ децата ти с него!
69
0
 
6
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ћежду "»“-та" и служители в »“ компани€ има дълъг път.
68
6
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо јнонимен 65, влизаш в об€снителен режим. » вече си победен. Ќа никого не му пука къде си бил. » много добре го знаеш.  огато дойдат такива да ми реват за увеличение на заплатата получават вратата! ∆алко подобие на човек. ƒа, това, че си ’-години в сектора не те прави специален. «а това и се пен€ваиш тук :) јре, у лево. Ќа твоето ниво, за да го разбереш... че доказа, че ти липсва много интелект! ѕоредни€ смърдлю със самочувствие и нищо отгоре!
67
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
Ѕием ƒани€ и Ўвеци€ по този показател :) ... ѕорпинцип, когато видим ƒани€ по-нещо, все е лошо, така че ... май май ... хм...
66
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
«а едното ESG, какво ли н€ма да кажете ...
65
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо Ѕраво колежки 64 - Ѕлагодар€ ти! Ќ€кой нормален, най-накра€.
64
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо 65 - » още един върпос - н€кога удр€ли ли са те в лицето? «ащото имаш една ей такава аура. ћоже и да е че си девствен, знам ли ...
63
1
 
4
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо 61 - јко б€х нервен. јко б€х нервен, щ€х да искам, да се избием. «асега съм навит на ва-три шамара, ако не ти идва много "патриархално", де. " азвам каквото си искам. «адавам ти въпрос, не можеш да отговориш, защото отговорът е очевиден." - ќтговрът е, че съм бил в 7 компании от 2009-а, бил съм на поне 100 конвенции свързани с различни области в IT, освен това 9 месеца го игра и като интервюиращ и нека ти кажа - жените са абсолщтно малцинство в IT. Ќе казвам, че н€ма, казвам че са 3-4%.
62
3
 
6
 
! ќтговори
Ѕраво колежки преди 1 месец
“ук в √ермани€, са 2% и то все българки! ’а ха ха!јз в во€та јй “и фирма съм останала есинствена жена програмист! »маше и две немкини, но родиха деца и напуснаха
61
0
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
"’ората с възможности никога не говор€т за пари." - ќх, ще ми се, да говориха само за пари, ама имам един познат, бивш шеф - 90% от говоренето му са реч, ко€то грубо цитира Ќаполеон ’ил, ƒейвид √огинс, ƒжордън ѕитърсън, –обърт √рийн и подобни. Ќе казвам, че н€ма стойност в това, което са писали и казвали тези хора, просто ... ћалко психарска истори€ става. “ова, че CEO-тата са масово психопати и социопати, не е просто приказка.
60
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо јнонимен 56, и аз работ€ повече от 10 години и имам други наблюдени€. ≈дно е редно да осъзнаеш, твоите наблюдени€ н€мат нищо общо с действителността.ƒано сега разбереш :)
59
1
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо јнонимен 60, много си запалим бе, момченце :)  азвам каквото си искам. «адавам ти въпрос, не можеш да отговориш, защото отговорът е очевиден. “и си знаеш къде работиш, момченце :) ћалко по-скромно с нервите, че се излагаш, момченце :)
58
2
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
ƒо ’ахахахахахахахахаха 53 - Ќ≈ ћ» —Ћј√ј… ƒ”ћ» ¬ ”—“ј“ј, ћќћ„≈Ќ÷≈! –абот€т от почти 15 години в сферата, така че ми е лесно да пребро€ н€колкото жени, които всъщност са "IT работници".
57
2
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
јма само българските айтита са мизерници, моите са си ок. — т€х се говори нормално, усмихнати, никой не се прави на гол€мата работа. ћоже да е от средата - да живееш в гадна държава и чалга ера си е кофти
56
0
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 1 месец
¬ъв форума за јй“итата влизам с пуканките. Ќадвиват се да си избиват комплексите и да се хвал€т с цифри и по 15 имота в чужбина и жени като корици на списание хаха —амо дето наистина са корици, ламинирани при това, за да се ми€т лесно хахах. ѕадение. ’ората с възможности никога не говор€т за пари.