»гра на слотове: «ащо небето продължава да е пълно с "призрачни полети"?

јвиокомпаниите се опитват да запаз€т слотовете си
15 фев 2022 14:58, Ќели ’ристова
33
»гра на слотове: «ащо небето продължава да е пълно с "призрачни полети"?
—нимка: Ѕ√Ќ≈—

¬ първите дни на пандеми€та, когато търсенето на пътувани€ със самолет р€зко се срина и международните граници се затвориха, "призрачните полети" станаха често срещано €вление.

“ова б€ха празни или почти празни самолети, преминаващи през небето, тъй като разписани€та на авиокомпаниите спазваха договорните си задължени€ за полети. ѕроблемът е, че почти две години по-късно те все още прелитат в  небето над нас.

¬същност повече от 100 000 "призрачни полета" ще преминат над европейското небе тази зима, според скорошен анализ на √рийнпийс. ўетите за климата, твърди екологичната група, са "еквивалентни на годишните емисии на повече от 1,4 милиона автомобила".

ƒанните на √рийнпийс са екстраполирани от декемврийско интервю с главни€ изпълнителен директор на Lufthansa  арстен Ўпор, в което той предупреждава, че Lufthansa Group е изправена пред перспективата за 18 000 излишни полета през шестмесечни€ зимен сезон, за да запази своите слотове съгласно европейските правила.

¬ъз основа на това, че въздушни€т трафик на Lufthansa представл€ва 17% от европейски€ пазар, √рийнпийс см€та, че общи€т брой на призрачните полети в ≈вропа ще генерира 2,1 милиона тона CO2.

јнализът предизвика порой от възмущение. ќрганизаторът на кампани€та √рета “унберг твърди, че "Brussels Airlines (част от групата Lufthansa) извършва 3000 ненужни полета, за да поддържа летищните слотове." ¬ ќбединеното кралство стартира петици€ с призив към правителството да заземи незаети полети.

ћеждувременно Lufthansa казва, че прави всичко възможно да напълни всичките си самолети, но се бори да балансира хаоса, създаден от COVID, с необходимостта да задържи своите слотове.

"Ќенужните полети не са празни или "призрачни" полети", казва говорител на авиокомпани€та пред CNN. "“ова са редовни полети, които са зле резервирани поради пандеми€та. ¬ъпреки слабото търсене, Lufthansa Group Airlines тр€бва да изпълн€ва тези полети, за да продължи да осигур€ва правата за излитане и кацане в центровете и големите летища в ≈—."

ќт Lufthansa казват, че по€вата на варианта "ќмикрон" е причината прогнозите й за предсто€щи€ сезон да не са толкова далеч от реалността.  ризата "доведе до значително увеличени ограничени€ за пътуване и случаи на забол€ване сред населението и сред служителите", казва нейни€т говорител. "“ова не само намали предишната тенденци€ на възстанов€ване, но и предизвика значителен спад в търсенето."

ћинали€ октомври авиационната индустри€ обеща на годишната среща на ћеждународната асоциаци€ за въздушен транспорт (IATA) да постигне нетни нулеви въглеродни емисии до 2050 г.

ћножество играчи - включително базирани на центрове превозвачи, нискотарифни авиокомпании, регулатори и екологични лобисти - си размен€т обвинени€ за абсурдното разточителство на ненужните полети.

"Ќамираме се в климатична криза и транспортни€т сектор има най-бързо раст€щите емисии в ≈— – безсмислените, замърс€ващи "призрачни полети" са само върхът на айсберга", казва ’ервиг Ўустер, говорител на "≈вропейска мобилност" на кампани€та "√рийнпийс за всички". "Ѕи било безотговорно от страна на ≈— да не вземе мерки за прекрат€ването на полетите-призраци и да забрани полетите на къси разсто€ни€, където има разумна влакова връзка", добав€ той.

» така - защо тези полети все още продължават и какво прав€т заинтересованите страни в авиаци€та, за да се откъснат от бюрокраци€та, ко€то е оплела авиокомпаниите в тази увреждаща климата бъркоти€?

—къпоценни активи

ѕричината, поради ко€то авиокомпаниите продължават да извършват тези скъпи полети, е, че индустри€та се занимава с игра на слотове, които са с по-високи залози и по-доходоносни от всичко, което ще намерите в Ћас ¬егас.

ƒори когато пътниците сто€т настрана, авиокомпаниите все още тр€бва да защитават своите слотове: времето си по график по ценни маршрути.

—лотовете са изключително ценни активи за авиокомпаниите. — повече от 200 от най-натоварените хъбове на планетата, работещи на пълен капацитет, търсенето на полети надвишава наличието на писти и пространство вътре в терминалите.

«а да се управл€ва това, капацитетът на претоварените летища се сегментира на слотове. “ова са съоръжението за кацане, слизане на пътници, зареждане с гориво, поемане на нова група пътници и след това отново излитане - всичко това в рамките на определен и регулиран период от време.

—лед това превозвачите планират своите графици въз основа на наличността на слотове в двата кра€ на маршрута. «а да се максимизират приходите, графиците тр€бва да са в съответствие с търсенето – рано сутринта слотове за бизнес пътници, пътуващи на къси разсто€ни€ и пътувани€ с връщане в същи€ ден са високо ценени.

Ќо синхронизирането на времето на двата кра€ на пътуването, когато най-желаните летища са пълни, не е лесен подвиг.

"јко излитате от едно м€сто, тр€бва да знаете, че можете да кацнете в определено време на друго", казва ѕол —тийл от IATA. "јко се занимавате с разпределението на слотовете в едини€ край на процеса, това създава хаос в други€ край и следователно се нуждаем от хармонизирана система."

≈то къде идват —ветовните указани€ за слотовете на летището (WASG). “е са основата, върху ко€то работи глобални€т процес на разпредел€не на слотове. Ќасоките (съвместно публикувани от IATA, Airports Council International и Worldwide Airport Coordinators Group) се стрем€т да осигур€т "прозрачност, гъвкавост, сигурност, последователност и устойчивост... в полза на авиокомпаниите, летищата и потребителите".

”мопомрачителна система

Ќо с авиокомпаниите, опериращи стотици маршрути до двойки градове, н€кои синхронизирани със свързващи полети, това е умопомрачителна система за администриране и разпределението тр€бва да се извършва два пъти годишно за летни€ и зимни€ сезон.

ѕрепланирането на всичко това на всеки шест месеца би било твърде сложно, така че има правило, което гласи, че ако авиокомпани€ използва успешно сво€ слот поне 80% от времето, е разрешено да запази слота през следващи€ сезон, система известни като "правата на д€до".

—ледователно има много малка гъвкавост в мрежата за въвеждане на нови маршрути, особено на претоварените летища. » затова слотове са златен прах.

¬ ќбединеното кралство летище ’ийтроу притежава най-ценните слотове. ќграничени€т капацитет там тласна цената на слотове до небето, като двойка слотове рано сутринта е на стойност около 19 милиона долара, до об€д пада на 13 милиона долара и стига 6 милиона долара вечер, според брифинг на  амарата на общините на ќбединеното кралство.

–екордните сделки, при които авиокомпаниите търгуват с тези слотове, включват случа€ с Oman Air, за ко€то се съобщава, че е платила 75 милиона долара за чифт слотове за излитане и кацане в ’ийтроу в началото на 2016 г.

ѕрез март 2017 г. SAS Scandinavian Airlines продава два чифта слотове в ’ийтроу на American Airlines за 75 милиона долара, според същи€ документ. ќбикновено обаче авиокомпаниите паз€т тези договорни подробности в тайна.

—лотовете могат да се търгуват и по други начини, като например разм€на между превозвачи, подобно на начина, по който футболните отбори взимат играчи под наем.

ѕоради системата за "правата на д€до", авиокомпаниите, които намал€ват използването на слотове, рискуват да ги загуб€т. Ќамал€ването на капацитета заплашва задържането на авиокомпаниите върху техните слотове, поради което самолетите все още могат да се експлоатират, дори когато почти никой не лети в т€х.

–азхлабване на бюрокраци€та

ѕреди две години, когато първоначалното въздействие на COVID унищожи мрежите на авиокомпаниите, правилото за 80% беше облекчено.

¬ —ъединените щати ‘едералната авиационна администраци€ на —јў (FAA) се отказа от използването на слотовете, точно както преди това беше спр€ла регламента през 2002, 2003 и 2009 г. - след терористичните атаки на 11 септември 2001 г. в —ъединените щати, избухването на “ќ–— и съответно световната финансова криза.

ј в ≈вропа за текущи€ период «има 2021-2022 г. прагът "използвайте го или го губите" беше намален до 50%. Ќо авиокомпаниите са изправени пред повишена несигурност и искат по-гол€ма свобода за запазване на своите слотове.

Air France-KLM Group, например,даде из€вление, търсейки "текущата COVID ситуаци€ да бъде по-добре взета предвид при прилагането на европейските регулации, така че авиокомпаниите да могат да продължат да коригират офертата си към действителните нива на търсене".

ѕо-специално, √рупата се стреми към по-гол€ма гъвкавост "при прилагането на правилата за форсмажорни обсто€телства, позвол€ващи де рогации от правилото за 50% използване на слотовете."

¬ отговор и може би в знак на признание, че вариантът "ќмикрон" сега причин€ва хаос с плановете за пътуване на всички, ≈вропейската комиси€ издаде удължаване на правилата за облекчаване на слотовете, които са в сила до 29 октомври 2022 г. ¬ъпреки това  омиси€та повишава прага си до 64% ​​през април .

"Ќапредъкът в кампаниите за ваксинаци€ и цифрови€т сертификат за ваксинаци€ на ≈— помогнаха за възстанов€ване на доверието на пътниците и въздушната свързаност в ≈—, постав€йки индустри€та в по-силна позици€ за справ€не с краткосрочните сътресени€", об€сн€ва јдина ¬алеан, еврокомисар по транспорта. "ƒори ако все още не сме там, можем да направим крачка напред към връщането към нормалното управление на летищните слотове следващото л€то.

¬алеан казва, че ≈— следи ситуаци€та, признавайки продължителното въздействие на "ќмикрон" върху резервациите за полени. " омиси€та демонстрира по време на кризата с COVID-19 сво€та готовност и способност да действа бързо, където е необходимо, и това ще остане така през следващите месеци", добав€ т€.

¬реме за разплата?

ќт гледна точка на един от най-големите нискотарифни превозвачи в ≈вропа, решаването на проблема с "призрачните полети" може да бъде лесно.

Ўефът на Ryanair ћайкъл ќ'Ћиъри казва, че "ако Lufthansa наистина тр€бва да изпълн€ва тези полети (само за да предотврати пускането на тези слотове на конкурентни авиокомпании), тогава от т€х тр€бва да се изисква да продават тези места на обществеността на ниски цени".

“върдението на ќ'Ћиъри е, че Lufthansa и нейните дъщерни авиокомпании (Brussels Airlines, Swiss и Austrian) са се възползвали от милиарди държавна помощ. —ледователно, "вместо да изпълн€ва празни полети, само за да могат да блокират слотове, Lufthansa тр€бва да пусне местата в тези полети за продажба на ниски цени, за да възнагради германските и европейските данъкоплатци, които са го субсидирали с милиарди евро по време на кризата с COVID", казва той.

√оворител€т на Lufthansa обаче твърди, че ситуаци€та е различна за по-големите авиокомпании. "ћрежовите компании като Lufthansa Group са по-зависими от слотове за фидерни полети, които свързват пътниците с маршрути на дълги разсто€ни€ в групови центрове, отколкото нискотарифните авиокомпании, които са склонни да лет€т до по-малки летища, където обикновено н€ма недостиг на слотове", казва той.

≈динственото изключение от правилото "използвай или загуби" е клаузата за непреодолима сила. “ова обаче не се тълкува еднакво в ц€ла ≈вропа. ћного държави не предостав€т изключени€ или са само н€колко.

ѕодбуждането на изключени€ също е много бюрократично и отнема много време. ¬с€ко изключение тр€бва да бъде предоставено поотделно: за начална точка и дестинаци€ – следователно винаги са необходими две одобрени€. “ъй като одобрени€та обикновено се дават с кратко предизвестие преди полет, вече н€ма достатъчно време за повторно резервиране на пътниците.

Lufthansa казва, че иска на всички държави-членки на ≈— да бъдат предоставени изключени€ от правилата за излитане и кацане, така че въпросът да може да бъде разгледан гъвкаво, като се сведе до минимум бюрокраци€та за текущи€ зимен график. " омиси€та на ≈— тр€бва да се застъпва за единни разпоредби, така че да се избегнат ненужните полети и авиокомпаниите да могат да планират по-добре", казва нейни€т говорител.

«ащитете и се състезавайте

ћеждувременно ACI Europe, професионалната асоциаци€ на летищните оператори, ко€то представл€ва над 500 летища в 55 държави, изрази безпокойство от ескалиращата индустри€ и политическата реторика около полетите-призраци. “ова също така постав€ под съмнение аргументите на основните превозвачи, че полетите-призраци са неизбежни.

"Ќ€колко авиокомпании твърд€т, че са принудени да изпълн€ват големи количества празни полети, за да запаз€т правата за използване на летищните слотове. Ќ€ма абсолютно никаква причина това да е реалността", казва генерални€т директор на ACI ≈вропа ќливие янковец.

ѕравилата за използване на слотове, казва той, тр€бва да постигнат две неща в насто€щите обсто€телства: "за да защит€т авиокомпаниите от най-лошата непредсказуемост, ко€то е извън всички наши ръце, и от решаващо значение, да гарантираме, че капацитетът на летището все още се използва в професионален план."

янковец добав€, че съвмест€ването на търговската жизнеспособност заедно с необходимостта от запазване на основна свързаност и защита срещу антиконкурентни последици е деликатна задача: "¬€рваме, че ≈вропейската комиси€ има това право. Ќамеците за "призрачните полети" и техни€ ефект върху климата, което ще доведе до съдни€ ден, н€ма м€сто в реалността. Ќека се придържаме към жизненоважната задача да се възстановим заедно."

¬ още една крачка напред, на 2 февруари IATA пусна из€вление, приветстващо актуализираните насоки от ≈вропейската асоциаци€ на координаторите на летищата, предназначени да предостав€т по-хармонизирани политики относно праговете за използване на слотове.

”или ”олш, генерален директор на IATA, казва, че подобен ход е от решаващо значение за "поддържането на критична европейска въздушна свързаност" и за "изравн€ване на услови€та с юрисдикции, които са признали необходимостта от пълна гъвкавост".

“ова обещание за гъвкавост ще бъде от основно значение за минимизирането на празните полети. Ќо в крайна сметка пълното им изкорен€ване ще бъде постигнато само когато склонността на обществеността към въздушни пътувани€, улеснена от евентуалното и пълно побеждаване на вируса COVID, позволи на авиокомпаниите да пълн€т самолетите си с пътници, които плащат билети – вместо призраци.
 

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


33
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
26
0
 
7
 
! ќтговори
 ико преди 2 години
Ѕож! √рийнпийс,√рета, јнтиваксери. јртисти с големи хонорари играещи зад кулисите!
25
1
 
3
 
! ќтговори
анонимен преди 2 години
—амолети, друг път. «араз€ването става в болниците, не случайно там ***
24
3
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
Ѕългарина е малък но за сметка на това много пpo.ст народ. ѕознани€та му по физика и като ц€ло как работи планетата на ко€то живее са му много чужди и си мисли, че н€ко ще го пръска с каквото и да е от 12 километра височина и то ще пада върху него... а защо самолетите остав€т следи дори не ми се започва да об€сн€вам защото малкото ви гръбначен мозък който използвате за мислите просто ще експлодира.
23
10
 
3
 
! ќтговори
до јбе преди 2 години
√ледам небето и през седмицата и през уикенда. Ќе съм сл€п, имам много добро зрение, но не виждам никакви химикали. ¬земи *** на очен лекар, а най-добре ще е да си пиеш хапчетата редовно.
22
0
 
10
 
! ќтговори
 армен «латарева преди 2 години
√ласът на разума р€дко бива чуван....
21
7
 
22
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
—амолетите продължават да ръс€т вируси!!
20
6
 
9
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ѕълни глу пости полетите над Ѕългари€ са намалели за последните 2 години с 300% ,хил€ди самолети са заземени, н€кой и,, консервирани". ¬ ц€л св€т авиоиндустри€та е на загуба, поради намалели поръчки за самолети.“ази стати€ е финансирана от жепейци и рейсъджии които искат да очерн€т въздушните превози.
19
4
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
1,4 млн. автомобила звучи като нещо гол€мо, но не е. —амо в ≈вропейски€ съюз са над 280 млн. личните автомобили, не говорим за камиони и тн. “ака че, тези полети ще са 0,3% от това, което личните коли ще птоизведат за година. “ака да се каже нищо.
18
2
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ќт днес на Ѕулсатком не съм абонат.”важаема  ремена Ѕончева дано повече не ви срещам никога в живота си човек до човек опира
17
4
 
17
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
„астните самолети на зелените не са спирали да лет€т. :-(
16
3
 
8
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
¬чера даваха, че н€какви умници си купуват предмети, които са изтрел€ни в космоса и върнато, после глобалното затопл€не.
15
1
 
12
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
» ракетите на Ќайлон ћръск също!
14
3
 
28
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ѕилеене на природни ресурси (нефт), тонове —ќ2 емисии, огромни загуби на компаниите, хаос в системата за управление на полети... «а какво е всичко това и защо вече две години ≈— и ≈  продължават да бездействат и да си бъркат в носа? «а какво изобщо ги има ≈— и ≈ ? «а да налагат глупави правила без никаква логика?
13
5
 
14
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
»гра на ***, но същите пелтечатт за климатичните промени, оито винаги ги е имало, климата никога не е бил статичен, а се промен€.
12
9
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
 емтрейлс.
11
5
 
29
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
изгорелите газове от самолетите изтровиха пчелите- вече има хил€ди мъртви кошери
10
5
 
19
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 години
ѕосле ние с автомобилите сме виновни че климата се промен€л. ≈дин 2 часов полет с еарбъс изхвърл€ в атмосферата 8 тона керосин. «а колко време един автомобил ще изгори 8 тона нафат или бензин. “ова големите глави могат ли да го изчисл€т. ‘евруари месец а на вън е като пролет.  огато б€ха спрели полетите преди година цели€т април вал€ сн€г. ј сега само два пъти и то €нуари. ‘евруари е като пролет.
9
3
 
7
 
! ќтговори
ѕаркър до 8 преди 2 години
≈котероризъм, сър. Ќещо за горенето на *** да се чува?
8
5
 
18
 
! ќтговори
до 5 преди 2 години
пръскат ти празната кратуна!
7
7
 
22
 
! ќтговори
ќффф преди 2 години
ѕѕоредната некомпететнта стати€! ∆урналиста знае ли колко струва получаване на лиценз за една лини€? ј знаете ли как се управл€ва авиокомпани€? ј какво да прави една авиокомпани€, ако в едната посока н€ма пасажери, но на връщане има? »зобщо кому е нужно да се изказва по теми, които не разбира?  ой пл€ска по балконите? ≈ми те са виновни! ¬сички се опитват да оцеле€т н€как си. ѕон€кога с цената на разходи, както и емисии! Get over it! јко не ви харесва ракетата и на ћарс! “ам хората са много малко

—понсорирани публикации