¬асилев за бюджета: » √ърци€ започна с 30-40% дълг и приключи с 200%

“ой определи бюджетното управление на јсен ¬асилев като "л€в популизъм"
ќбновена: 30 ное 2023 15:21 | 30 ное 2023 14:36, јниси€ »ванова
52
¬асилев за бюджета: » √ърци€ започна с 30-40% дълг и приключи с 200%
—нимка: Bloomberg TV Bulgaria

ƒо кра€ на текущи€ мандат на управл€ващите дългът ще се увеличи с над 40 милиарда лева, а държавни€т бюджет тр€бва да има напълно различни параметри. ¬ случай, че н€маше ограничителните критерии на ћаастрихт и не се опитвахме да сме част от еврозоната държавни€т дефицит би бил по-гол€м. ¬лизането в еврозоната би се отразило положително на цените на всички български активи: имоти, ценни книжа, стойност на компании, на всичко. ¬лизане в еврозоната ще бъде най-доброто нещо, което може да се случи на наци€та през следващите години, но времевата рамка не се управл€ва добре, това коментира Ќиколай ¬асилев, бивш вицепремиер и министър на икономиката, управл€ващ партньор в "≈кспат  апитал", в предаването "Ѕизнес старт" с водещ ’ристо Ќиколов.

—поред ¬асилев до кра€ на текущи€ мандат на управл€ващите дългът ще се увеличи с над 40 милиарда лева. √остът €сно израз€ва недоволството си към бюджетното управление и го определ€ като "л€в популизъм". “ой см€та, че държавни€т бюджет тр€бва да има напълно различни параметри. ѕрез години преди пандеми€та, страната имала излишък в бюджета, но сегашни€т обрат подчертава пром€ната в курса на икономическата политика, той допълни, че този излишък най-често идва декември, когато управл€ващите харчат повече и тегл€т дългове, след като е свършил ресурсът в бюджета.

¬ случай, че н€маше ограничителните критерии на ћаастрихт и не се опитвахме да сме част от еврозоната, гостът см€та, че държавни€т дефицит би бил по-гол€м. “ой аргументира, че н€кои може да обосноват допускането на по-висок дълг, тъй като ћаастрихтските правила позвол€ват до 60% дълг към Ѕ¬ѕ.

Ќа твърдени€та, че дългът н€ма да надвиши 30% спр€мо Ѕ¬ѕ, гостът каза:

"—ледващите управл€ващи ще кажат, че като продължи да се увеличава ще остане под 40%. √ърци€ така започна, √ърци€ започна с 30-40% и приключи с 200%.“

¬асилев израз€ва становище, че инфраструктурата тр€бва да се строи чрез концесии, а не от държавата за изб€гване на закъснени€, спест€ване на държавните ресурси и намал€ването на дълга. “ой изтъква примера на страни като »тали€ и ‘ранци€, които са с дългове и дефицити през годините. » подчертава необходимостта от отговорно икономическо управление, като се насочва към концесионен модел за инфраструктурни проекти.

√остът подкреп€ дипломатичното изказване на ръководител€ на ЅЌЅ, което подтиква държавата да ограничи дефицита и предлага въвеждането на буфер в бюджета за справ€не със съответни рискове при приходи. ¬асилев каза, че в момента н€ма криза, ко€то да налага държавата да изразходва повече от това, което произвежда. “ой потвърди необходимостта от значителен буфер в бюджета заради възможни рискове като слаб Ѕ¬ѕ, войни, природни бедстви€, мигрантски вълни и рецеси€, като см€та, че управл€ващите не мисл€т в дългосрочен план при вземането на решени€.

Ќиколай ¬асилев се над€ва, че брутни€т вътрешен продукт (Ѕ¬ѕ) на страната ще превиши прогнозите, но се опас€ва за износа заради не доброто представ€не на европейската икономика. “ой допълни, че вътрешното потребление по-скоро ще остане силно, но вдигането на социалните разходи с цел повишение на потреблението не е правилни€т икономически път, като см€та, че държавните инвестиции са твърде малко.

"¬лизането в еврозоната би се отразило положително на цените на всички български активи: имоти, ценни книжа, стойност на компании, на всичко. ¬лизане в еврозоната ще бъде най-доброто нещо, което може да се случи на наци€та през следващите години.“, каза гостът.

Ќо не в€рва, че времевата рамка за влизането ни в еврозоната е добре управл€вана и ще бъде постигната.

¬ последната си книга гостът подчертава н€колко приоритета в политиките, като за два от т€х не се забел€зват видими промени, като специално се посочва липсата на реакци€ в демографската политика. ќтносно дългосрочната финансова стабилност, гостът каза, че т€ се влошава вс€ка година. ¬ъпреки подобрението в насочването на страната на «апад, се отбел€зва липса на подобрение на мерките за мигрантски риск. “ой добави, че най-големи€т краткосрочен риск за страната ни е повече войни по света, а най-големи€т дългосрочен е мигрантска криза.

÷ели€ коментар гледайте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


52
ќще от
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
38
0
 
0
 
! ќтговори
 иев преди 2 месеца
ќт полицаи, пожарникарите и скрападжиите какво очакваш хоро на гробищата ли да игра€т.
37
0
 
0
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
Ќашите управници само могат да замълчат и да не се излагат с глупости. » да взимат пример от √ърци€ как се грижи за хората си
36
0
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
39 —амо че, на √ърци€ й опрости а 300 мрд дълг, а на нас н€ма.
35
0
 
5
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
 окорчо предпочита гръцки€ сценарий, да хвърл€ милиарди от вертолета.
34
0
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
√ърци€ още от освобождението си 1821 до сега винаги е била бедна та нищо ново...........ѕреди 1989 гърците се оплакваха че —јў подкреп€ли “урци€ повече от т€х което се сбъдна и за нас...........ќнази еврейката изб€гала от ———– в —јў :јйн –анд ни обиждала цели€т полуостров с термина ЅјЋ јЌ»«ј÷»я а тук има още “”–÷»«ј÷»я от ќсманската импери€ и съвсем Ќови държави......а същата та€ нарекла арабите диваци които никога не са имали цивилизаци€........ёдео—јў пон€кога бетер јнгло—јў
33
0
 
6
 
! ќтговори
тъй тъй преди 2 месеца
јко царските юпита върнат откраднатото ще има достатъчно пари за 2000 лева минимална заплата.
32
0
 
2
 
! ќтговори
Wild преди 2 месеца
ƒържавите фалират отначало бавно, после изведнъж. Ќакра€ идва  ръчмар€ със сметката с лихвите. „астна Ѕългари€ /над 85%/ има собственост върху зем€та си и жилищата си без кредити . »ма депозити за над 100 милиарда. ќстаналите ƒ√ƒ под вода.
31
1
 
3
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
«ащо цензурирате и то всеки път по едно и също време на ден€ ? япони€ има 250 % дълг а не е фалирала като √ърци€ . »мотите н€ма да се вдигнат като влезим в еврозоната а дори ще паднат . ќчевидно е че не рабира толкова колкото си мисли . ј аз пък уроци на вишисти имкономисти н€ма да давам . Ѕанките ни са пълни с пари които не се върт€т в икономиката а ние чужди инвестиции чакаме .
30
2
 
14
 
! ќтговори
ѕѕ = —»–»«ј преди 2 месеца
√Џ–÷»я —» ѕ–ќƒј¬ј ќ—“–ќ¬»“≈.... ЅЏЋ√ј–»я ў≈ —» ѕ–ќƒјƒ≈ «≈ћя“ј » √ќ–»“≈..... «ј“ќ¬ј ј—≈Ќ “≈√Ћ» «ј≈ћ —Ћ≈ƒ «ј≈ћ.....
29
5
 
9
 
! ќтговори
√адна “вар преди 2 месеца
“ова гнoмче откъде то изкопаха. ѕо негово време доста дръпнахме назад, ама Ќародът €вно бързо забрав€.
28
3
 
3
 
! ќтговори
das преди 2 месеца
абе да ги стигнем гърците н€кога.
27
4
 
4
 
! ќтговори
«озо преди 2 месеца
ƒо ƒо ≈мигрант .... Ѕ¬ѕ √ърци€ 2022г. 219 милиарда долара. –умъни€ 301 милиарда. “а така друз€ руски комунисти. Ѕългари€ 89..... Ѕеларус 72, —ърби€ 63.
26
4
 
9
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
» √ърци€ започна с 30-40% дълг и приключи с 200% - да ама не съм вид€л грък да напира да дойде в Ѕългари€ а обратното и живе€т много по добре от нас
25
2
 
13
 
! ќтговори
ƒо ≈мигрант преди 2 месеца
√ърците са в ≈— от 82. » бвп-то им на глава е малко над нашето. “ова е много зле, за времето, което им е било дадено. ƒа не говорим, че имат 11 хил км ивица, и могат да живе€т на практика от туризъм само. Ќе се сравн€вай с т€х, не са добър пример за нищо. –умъни€ ги надмина по бвп на глава, а влезе в ¬— 30 години след т€х. “€х ги спасиха, защото заминаваше еврото, което е валута на √ермани€ също. Ќие, ако закъсаме, мислиш ли, че н€кой ще се загрижи така?
24
5
 
7
 
! ќтговори
«озо преди 2 месеца
ѕѕƒЅ-Ћ√Ѕ“-ƒ—-Ѕ ѕ са за трепане. јсан ¬асилев е ненормален, а приходите в "бюджета" му за 2024г. ще ги събере на пy/тkинден. ѕак ще взима заеми да плаща пенсиите - ќ—“ј¬ ј!!!
23
3
 
6
 
! ќтговори
ссс преди 2 месеца
ƒо ≈мигрант ≈ какво да каже?! ќчакваш от този, дето е участвал в не€ ли? —ега лъже хората да си вложат спест€вани€та в губещи фондове, ама такса обслужване си върви. ўо не си зададете въпросът "юпитата" защо останаха в Ѕ√, а не се върнаха там от където б€ха дошли, уж да помагат на Ѕългари€
22
2
 
13
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
Ќики ћук, царски€т б.кл.к!
21
7
 
16
 
! ќтговори
≈мигрант преди 2 месеца
» като са приключили гърците с 200 % дълг, защо Ѕългари€ не ги е застигнала, че и изпреварила ? √ърците "пътуват" нагоре въпреки дългът, а българите затъват въпреки всичко ?  акви са пенсиите на гърците въпреки дългът, обедн€ха ли гърците като българите въпреки дългът ? ¬земат дългове гърците но изглежда не ги крадат и правилно насочват парите, този боклYk дали е забел€зал това или не е защото нищо не казва за корупци€та !
20
1
 
7
 
! ќтговори
јнонимен преди 2 месеца
ƒо тцтцЌаши€т стандарт като стане висок, навън ще е пет пъти по-висок. ѕак ще б€гат. “акива надъхващи приказки като твоите ги слушаме всеки път, и всеки път е нищо и много откраднато. јй като си толкова умен ми кажи, от къде се по€виха толкова много новобогаташи и от къде пари за всички тези мегастроежи???
19
3
 
11
 
! ќтговори
нафърфорий преди 2 месеца
≈дин от многото ни родни "доброжелатели", които "добронамерено" закопават държавата вече 34 години. — такива като т€х и врагове не са ни нужни, сами шъ съ унищожим!