»нформационно събитие на тема "ќтговорно бизнес поведение", 20 ноември 2023 г., хотел "—офи€ Ѕалкан ѕалас"

—понсорирано съдържание | ќбновена: 14 ное 2023 15:56 | 14 ное 2023 15:50,  расимир јнгелов
1
 »нформационно събитие на тема "ќтговорно бизнес поведение", 20 ноември 2023 г., хотел "—офи€ Ѕалкан ѕалас"

»зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ), в качеството си на Ќационална контактна точка за Ѕългари€ на ќрганизаци€та за икономическо сътрудничество и развитие (ќ»—–), организира информационно събитие на тема „ќтговорно бизнес поведение“. “о ще се проведе от 10:30 часа на 20 ноември 2023 г. в зала „–о€л“ на хотел „—офи€ Ѕалкан ѕалас“ (бивш хотел „Ўератон“).

–ол€та на Ќационалната контактна точка по насърчаването на Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG) и  орпоративната социална отговорност (CSR) е пр€ка и цели да запознае бизнеса с тези насоки и добри практики и да го насърчи да се придържа към т€х.

—тандартите, разработвани в областта на околната среда, макар и незадължителни, са изключително важни за конкурентоспособността на компаниите на различните пазари и включването им във веригите на доставки. ¬ този смисъл, връзката с Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG), както и с  орпоративната социална отговорност (CSR), е много т€сна. —тандартите имат и пр€ко отношение към осигур€ване на безопасността на обществото като ц€ло, давайки насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, отпадъците, както и т€хното редуциране и последващо рециклиране.

ќсновните задачи на Ќационалната контактна точка са да попул€ризира в Ѕългари€ Ќасоките на ќ»—– за ќтговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани „специфични случаи“).

ќсновната цел, ко€то си постав€ме като Ќационална контактна точка, е да повишим информираността на българските предпри€ти€ за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализаци€.

”частие в предсто€щото информационно събитие ще вземат водещи институции и представители на бизнеса в лицето на ћинистерство на иновациите и растежа, ћинистерство на труда и социалната политика, ћинистерство на околната среда и водите, Ѕългарската народна банка, —офийски университет „—в.  лимент ќхридски“, банки и др. ѕредвижда се, в рамките на про€вата, те заедно със синдикати и работодателски организации да представ€т полезна и практична информаци€ по актуалните теми в тази област.

ѕри про€вен интерес следва да бъде направена регистраци€ на профила на събитието на платформата https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/217 или на: https://forms.gle/Ba5KuVPpRMrqAqWF8 в срок до 16 ноември 2023.

«а допълнителна информаци€ можете да се обръщате към √абриела √еоргиева, тел: 02/ 940 79 63 и ¬есела ѕетрова, тел: 02/ 940 79 41.

”частието в събитието е безплатно. 

ѕрограма:


1
Ќапиши коментар  оментари