Соларната централа, която работи на покрива

Потенциалът на покривите за разполагане на енергийни съоръжения все още остава неизползван
Спонсорирано съдържание | 28 ное 2023 14:09, Красимир Ангелов
Соларната централа, която работи на покрива
Снимка: Bloomberg

По пътя си към въглеродна неутралност България има един съюзник на своя страна - слънцето. В страната има достатъчно слънцегреене, което да прави производството на електроенергия от фотоволтаични централи икономически изгодно. Цените на панелите намаляват и от това се възползват много домакинства по света - например в страната, която е лидер по поставени покривни инсталации - Австралия, солари има на всяка трета сграда, но по-големите проекти се движат по-тромаво. У нас е точно обратното - от възможностите се възползват основно големи компании и потенциалът на покривите все още остава неизпозван.

Много компании с отговорно отношение към околната среда в България вече се ориентират към възобновяемите източници. Повечето са се насочили към покупката на зелена електроенергия със сертификат за зелен произход от доставчика си. Но има и примери за синергия между бизнеса - най-големият соларен парк "Верила" на "Енергохолд Трейд" сключи в началото на годината 10-годишен договор за доставка на чиста енергия с Yettel и оператора на телеком мрежата им CETIN България. Доставката ще обезпечава 86% от потреблението на CETIN и около 80% от това на Yettel. С тази стъпка очакванията на Yettel са през 2024 година да намали с 60% въглеродния си отпечатък в обхват 1 и 2.

Договорът ще спести 33 хил. тона емисии от българския технологичен сектор.

Тази централа доставя електроенергия и за "Билла България", за която тази електроенергия ще помогне за целта за намаляване на емисиите с 30% до 2040 г. Тя е допълнение към покривните инсталации, които са поставени на магазини от веригата. Покривна соларна инсталация има и Yettel, която осигурява част от потреблението на основната сграда на компанията в София.

Други компании прибягват директно към поставяне на соларни системи за собствени нужди в имотите си. Слънчевата енергия е една от най-евтините, а на базата на метеорологичните условия и географското положение тя е и един от най-подходящите възобновяеми източници за производството на електроенергия у нас.

За домакинствата опцията с купуването на зелена енергия на този етап липсва - до средата на 2024 г. потребителите ще бъдат на регулирания пазар, където цените и квотите на производителите на електроенергията се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Дотогава чистата енергия може да влезе в дома само чрез собствени инсталации - основно соларни панели по покривите за производство на ток или за топла вода.

Законодателството в страната вече насърчава изграждането на соларните централи за собствено ползване (до 20kW). С промени в Закона за териториите от началото на годината отпадна изискването за строително разрешително за поставяне на панелите, а режимът е само уведомителен (до главния архитект на общината).

От началото на май заработи и програма за безвъзмездно финансиране на поставянето на соларни панели за домакинствата. Общият ресурс по нея е 240 млн. лева по линия на Плана за възстановяване. Целта е намаляване на въглеродните емисии и тя се отнася до 10 хил. домакинства, които се отопляват с дърва или изкопаеми горива (нафтови печки, например).

Като цяло домакинствата са сред големите замърсители - в Европа около 40% от всички емисии парникови газове идват от домакинствата. В зависимост от много фактори (например от начина на отоплението и дори и доходите), средно едно домакинство в ЕС емитира между 4 и 50 тона въглероден диоксид годишно. Именно соларните инсталации са един от начините за намаляване на въглеродния отпечатък на домовете.

Но преди да се пристъпи към поставянето, трябва да бъде направен анализ заслужава ли си инвестицията. Обикновено компаниите, които поставят панелите, оценяват възможностите, обръщайки внимание на няколко детайла.

Например ако фасадата или покрива са с изцяло северно изложение, няма никакъв смисъл от поставянето на соларни панели. Неефективна е работата им и при наклон на площта, на която ще се поставят панелите, от повече от 45°. При оценката на покрива трябва да се види има ли засенчване от дървета или друга сграда, защото дори и част от панела да е в сянка, цялото съоръжение не работи ефективно.

Според анализатори за едно домакинство обикновено е небходима площ от най-малко 30 кв. метра върху покрива или фасадите, за да е икономически целесъобразно начинанието. Върху тази площ може да бъде поставена инсталация от около 5 kW. Типичните соларни панели не са променили големината си в последните години - 100 см х 170 см, но с времето те стават по-ефективни заради увеличения брой на клетките в панелите. Така инсталацията от 5 kW при подходящи условия ще произвежда около 4000-5000 kWh електроенергия годишно. Обемът на производството може да варира много в отделните дни, като пикът на производството е в периода от април до август.

Това покрива около 1/3 от годишното потребление, а и към 1/3 от сметките за електроенергия, на средно голяма къща (около 150 кв. метра жилищна площ), в която отоплението е с електроенергия. Разбира се, енергийното потребление зависи от много фактори - от изолацията на къщата и вида електроуреди до броя на живеещите в нея и техните навици. Около 60% от енергийното потребление на домакинствата в Европа се падат на отоплението.

Фотоволтаиците произвеждат през деня, когато невинаги има нужда от толкова енергия. За домакинствата със собствени централи при това положение има две решения, за да не се губи енергията и да бъде по-ефективна работата на инсталацията. Това са батерии за съхранение или свързаност с електроразпределителната мрежа. На този етап обаче батериите все още са доста скъпи, а от друга страна, при свързаност с мрежата трябва да се сключи договор за изкупуване на енергията от електроразпределителното дружество, работещо в региона.

При всички инвестиционни решения един от най-важните фактори е възвръщаемостта на инвестицията, или с други думи заслужава ли си? Това в пълна сила важи и за фотоволтаичните централи. През последните години цените на панелите се понижиха значително - например инвестиционните разходи за соларен парк днес са с 85% по-ниски спрямо 2010 г. Намаляват цените и при "домашните" централи, като те зависят от типа панел, включена ли е система за съхранение, броя панели и други фактори, но според повечето оценки на консултанти при сегашните условия на пазара по отношение на цените и на електроенергията, и на оборудването, покривната инсталация се изплаща в рамките на около 6-8 години. Експлоатацията на панелите пък е около 20 години.

С други думи, има поне 10 години, през които соларната централа, която работи на покрива, ще намали сметките за електроенергия с около 1/3, дори и без договор за изкупуване на ненужните количества.


Още по темата: greenenergy
Още от
Спонсорирано съдържание

Спонсорирани публикации