—оциалното министерство и ”Ќ»÷≈‘ ще работ€т в полза на децата

–анното детско развитие е основна грижа
23 май 2024 19:12, »нна јнгелова
10
—оциалното министерство и ”Ќ»÷≈‘ ще работ€т в полза на децата
ѕресцентър на ћ“—ѕ

ƒеинституционализаци€та на грижата за деца, реформата в сферата на социалните услуги, политиките за ранно детско развитие и изпълнението на ≈вропейската гаранци€ за детето ще продължат да бъдат сред приоритетите в партньорството между правителството на Ѕългари€ и ”Ќ»÷≈‘. “ова обсъдиха министър »вайло »ванов и представител€т на ƒетски€ фонд на ќќЌ за страната ни  ристина де Ѕройн по време на днешната си среща в ћинистерството на труда и социалната политика (ћ“—ѕ). ¬ дискуси€та участва и заместник-министър Ќатали€ ≈фремова.

„≈дно от основните направлени€ на съвместните ни действи€ с ”Ќ»÷≈‘ Ѕългари€ е активната подкрепа, ко€то организаци€та оказва при реализирането на процеса на деинституционализаци€ на грижата за деца в страната. ќт началото на реформата са закрити общо 133 специализирани институции за деца от функциониращите през 2010 г. 137 институции“, каза министър »ванов. “ой об€сни, че предстои закриването и на последните 4 дома за медико-социални грижи за деца. ќсновна рол€ при реализиране на процеса имат мерките за превенци€ на изостав€нето, реинтеграци€ в семейна среда, осинов€ване и приемна грижа.

јкцент в разговора б€ха и политиките за ранно детско развитие, които имат комплексен характер и се реализират чрез осигур€ване на достъп до услуги в здравната, образователната и социалната сфера. ќсновни€т фокус в усили€та на ћ“—ѕ е насочен към прилагането на комплексен подход в грижите за децата и развитието на междусекторни услуги за подкрепа на родителите и децата, за наблюдение на детското развитие, ранно установ€ване на затруднени€, насочване към услуги за ранна интервенци€ и други.

„ћ“—ѕ ще продължи да разчита на дългогодишното и ефективно партньорство с ”Ќ»÷≈‘ при изпълнение на политиките за подкрепа на децата и семействата. √арантирането на най-добри€ интерес на децата, повишаване на т€хното благосъсто€ние, със специален фокус върху децата в риск и в у€звимо положение, са в основата на нашето сътрудничество“, каза »вайло »ванов.

”частниците в срещата се обединиха около мнението, че изпълнението на инициативата на ≈вропейската комиси€ – ≈вропейската гаранци€ за детето ще продължи да бъде сред основните направлени€ в партньорството между Ѕългари€ и ”Ќ»÷≈‘ като ключова инициатива за намал€ване на детската бедност и социално изключване на европейско ниво.

„¬се още има много работа по √аранци€та за детето, основно с това да обвържем местната власт с инициативата. ¬ общините има много добри практики в тази насока, но те се нужда€т от подкрепа. «атова на последното заседание на  омитета за наблюдение на ѕрограма „–азвитие на човешките ресурси“ 2021-2027 обсъдихме концепци€ да насочим фокуса си върху междусекторното сътрудничество и използването на пилотните модели, разработени от ”Ќ»÷≈‘“, каза заместник-министър Ќатали€ ≈фремова.

  ристина де Ѕройн даде висока оценка за лидерската рол€ на Ѕългари€ по отношение на реформата за деинституционализаци€та на деца и преодол€ването на детската бедност, както и по лини€ на ≈вропейската гаранци€ за детето. “€ увери, че страната ни може да разчита на пълна подкрепа от страна на ”Ќ»÷≈‘ и изрази готовност за съдействие в насока предлагане на услуги, базирани в общността.

“ова се случи Dnes, за важното през ден€ ни последвайте и в Google News Showcase


10
ќще по темата: развитиедеца”Ќ»÷≈‘
ќще от —офи€
»нвеститор се оплаква, че брат€ ѕулеви го изнудват
—понсорирано съдържание
Ќапиши коментар  оментари
9
0
 
1
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
≈два ли визират под деца-българчета..те за невидими за системата..даже детски не получаваме.ќбгрижване има само за ромските деца и тези на бежанцитеза нас работещите остава да внас€ме данъци
8
1
 
2
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
“екстът е безсъдържателен. ƒемонстрира липса на развитие, застинали са на ниво папгалски фрази. ј що се отнас€ до ранното детско развитие - децата с из€вени способности от ранна детска възраст са твърде сами в живота си. «атова източните религии обучават децата паралелно на издръжлив и овлад€н характер, здравна устойчивост и знани€.
7
0
 
3
 
! ќтговори
√–»∆ј «ј ƒ≈÷ј“ј преди 3 седмици
ќ“ 2002 г. ƒќ—≈√ј —ј —ѕ–≈Ќ» ƒ≈“— »“≈ Ќј –јЅќ“≈ў»“≈ –ќƒ»“≈Ћ»
6
0
 
4
 
! ќтговори
“о€ дебели€ преди 3 седмици
–аботи в полза на килограмите си
5
0
 
0
 
! ќтговори
—оциалното преди 3 седмици
ћинистерство се разпознава по BMI Index-а (Body-Mass-Index) или стсра бългсрска поговорка - сит на гладен не в€рва!
4
0
 
4
 
! ќтговори
√ербол»ЌЌј преди 3 седмици
ѕлатена реклама на н≈кво Ќѕќ, "силно загрижено" за децата...
3
1
 
1
 
! ќтговори
√еорги »лиев ћитев преди 3 седмици
ƒецата ви са необратимо умствено недоразвити и с трайни психически отклонени€ . “ова е природата. Ќе може да се преборите с природата колкото и да ви е тъжно. ѕроцесът е необратим и непоправим .
2
1
 
6
 
! ќтговори
преди 3 седмици
Ќе им щем становището! »скаме да остав€т децата ни на мира!
1
1
 
10
 
! ќтговори
јнонимен преди 3 седмици
сварталище на педофили и масони :)))